سازوکار مدیریت نرخ‌های سود در چارچوب سیاست پولی (دکتر اکبر کمیجانی، دکتر حمید زمان زاده و علی بهادر) (متن کامل مقاله: پژوهشکده پولی و بانکی، ۱۳۹۵/۳/۲۵)

هشت محور سیاستی کاهش نرخ سود چیست؟ (خبرآنلاین، ۱۳۹۵/۳/۲۵)

راهکار پیشنهادی به بانک مرکزی برای جبران کمبود نقدینگی در بازار بین بانکی (ایرنا، ۱۳۹۵/۳/۲۵)

هشت مسیر غیردستوری کاهش سود بانکی (سایت الف، ۱۳۹۵/۳/۲۵) 

منبع : آکـــــــــــــادمی اقتـصـــــــــــــاد |سازوکار مدیریت نرخ‌های سود در چارچوب سیاست پولی
برچسب ها : ۱۳۹۵ ,پولی ,سیاست پولی ,چارچوب سیاست ,مدیریت نرخ‌های ,سازوکار مدیریت ,سازوکار مدیریت نرخ‌های